Společnost Manta Commodities SE založila dceřinou společnost - Manta Energy s.r.o.

17.5.2018 Zpět
Dceřiná společnost se orientuje na dodávky elektřiny a plynu koncovým zákazníkům.