Společnost Manta Commodities SE založila dceřinou společnost - Manta Investments s.r.o.

9.5.2019 Zpět
Dceřiná společnost buduje a provozuje Lokální distribuční soustavy (LDS). Společnost současně investuje do energetických a realitních projektů.